This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

043-851506

สำนักงานเทศบาลเมืองบัวขาว

เกาะกลางอ่างเลิงซิว

ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ

ยินดีต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทย เหรียญทองวิ่งผลัด 4x400 ม.

ในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่28 ที่ประเทศสิงคโปร์

        เมื่อวันจันทร์ ที่20 กรกฎาคม 2558 เวลา 14:00 น.โดย ท่านรองสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ ต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทย เหรียญทอง 4x400 ม. ซีเกมส์ ครั้งที่28 ที่ประเทศสิงคโปร์ สิบเอกศรีขรินทร์ วรรณสา ต.ชาวกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ณ หอประชุมอำเภอกุฉินารายณ์ นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาว...อ่านเพิ่มเติม 

 

 

 

 

87063
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
50
591
4596
77951
50
19064
87063

Your IP: 54.242.94.72
Server Time: 2015-08-01 06:23:22

ส่งหนังสือผ่านระบบ e-office

ชื่อผู้ใช้ : Admin

รหัสผ่าน : Admin

 

 

                             1.ประกาศเทศบาลเมืองบัวขาว เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานให้ ดำรงตำแหน่งบริหารเทศบาล

2. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล "เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล"

3. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล "เรื่อง รับสมัครคัดลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองบัวขาว"

 

 ประกาศสอบราคา  

                   1.ประกาศสอบราคา ซื้อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบัวขาว 

                      2. ประกาศสอบราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบัวขาว ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา  2558

                  3. ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายศาลาแดง ซอย 4 หมู่ที่ 15

                       4. ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายเทศบาล 2 ซอย 2 หมู่ที่ 13

                         5. ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV)พร้อมติดตั้ง

                   6. ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลเมืองบัวขาว

                             7. ประกาศเทศบาลเมืองบัวขาว เรื่อง ประมูลซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย ระบบ UHF-  FM ด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์

8. ประกาศเทศบาลเมืองบัวขาว เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดจอ LED พร้อมติดตั้ง

9. ประกาศสอบราคาเรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวีธี Pavement In - Place RecycLing สายอุดมศิริ ซอย 5 หมู่ที่ 12

10. ประกาศเทศบาลเมืองบัวขาว เรื่อง สอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนสายรอบอ่างเลิงซิว หมู่ที่ 1, 13

11. ประกาศเทศบาลเมืองบัวขาว เรื่อง จัดซื้อรถดูดโคลนล้างท่อระบายน้ำ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวีธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

12. ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพรรมแดน หมู่ที่ 16 

13. ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายขัวขาว-เขาวง ซอยข้างโรงเรียนบัวขาว หมู่ 12 

14. ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลาแดง หมู่13 หมู่15

15. ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายรอบหนองสิมและช่วงทางเชื่อมถนน กุศลนารายณ์และถนนบัวขาว-โพนทอง หมู่ 2

16. ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอลกรีตสายศาลาแดง ซอย 5 หมู่ 15

17. ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหนองหูลิง-กกตาลหมู่ 13

18. ประกาศสอบราคาโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายกุศลนารายณ์

19. ประกาศสอบราคาโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพร้อมพันธ์ หมู่ที่ 13

 

สรุปผลการประมาณราคากลาง

                             1. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนสายอุดมศิริ ซ.5 

                         2. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการ จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ 

                         3. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการ จัดซื้อรถดูดโคลนล้างท่อระบายน้ำ 

                         4. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการ ซ่อมถนนสายหนองหูลิงบนเชื่อมกุศลนารายณ์ 

                         5. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการ ซ่อมสร้างถนนรอบอ่างเลิงซิว ม.13

                         6. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ หนองหูลิง - กกตาล 

                         7. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์สายบัวขาว-เขาว

                         8. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์สายพรมแดนม.16

                         9. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์สายศาลาแดงเชื่อม ม.15,ม.3

                       10. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์สายศาลาแดงซ.5

                       11. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการ ประกาศผลการจัดซื้อ ฝายน้ำล้น ลำห้วยค้อ  2ม. 1 

                       12. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการ ฝายน้ำล้นลำห้วยบง

                       13. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการ เสริมผิวแอสฟัสท์สายกุศลนารายณ์

                       14. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการ เสริมผิวแอสฟัสท์สายพร้อมพันธ์

15. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพรรมแดน หมู่ที่ 16 

16. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายขัวขาว-เขาวง ซอยข้างโรงเรียนบัวขาว หมู่ 12

17. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลาแดง หมู่13 หมู่15

 18. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายรอบหนองสิมและช่วงทางเชื่อมถนนกุศลนารายณ์และถนนบัวขาว-โพนทอง หมู่ 2

 19. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอลกรีตสายศาลาแดง ซอย 5 หมู่ 15

 20. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหนองหูลิง-กกตาลหมู่ 13

 21. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายกุศลนารายณ์

 22. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพร้อมพันธ์ หมู่ที่ 13

Scroll to top