This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

043-851506

เกาะกลางอ่างเลิงซิว

ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานเทศบาลเมืองบัวขาว

นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาวร่วมพิธีเทิดพระเกียรติงานผ้าป่าประเพณี ประจำปี ๕๗

        วันนี้ 28 กรกฎาคม 2557 นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงงานเทศบาลเมืองบัวขาว ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ทอดผ้าป่าประเพณี ประจำปี 2557 และได้มีพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายเป็นเครื่องราชสักการะ ..อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลเมืองบัวขาว

เรื่อง รับสมัครสอบคัดลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารงานเทศบาล (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ๖)  อ่านเพิ่มเติม →

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกุมภวาปี

  วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เทศบาลเมืองบัวขาว ต้อนรับคณะกองทุนสวัสดิการชุมชนกุมภวาปี อำเภอกุมภาปี จังหวัดอุดรธานี เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน  อ่านเพิ่มเติม →

โครงการฝึกอบรมเชิงประสิทธิภาพ และพัฒนางานด้านสภาท้องถิ่น และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557

  วันที่ 16-21 มิถุนายน 2557 เทศบาลเมืองบัวขาว นำโดยนายธนเสฏฐ์  ชัยสงครามธนทัต นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองบัวขาว   อ่านเพิ่มเติม

ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติกุฉินารายณ์

  วันที่ 5 มิถุนายน 2557 นางรจนา บุญญะฐี ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุฉิ นารายณ์ ณ เทศบาลเมืองบัวขาว  อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่นวันนี้

Scroll to top