This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

043-851506

สำนักงานเทศบาลเมืองบัวขาว

เกาะกลางอ่างเลิงซิว

20 สิงหาคม 2558  วันคล้ายวันเกิด ท่านนายกเทศมนตรี นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต

        ฺสุขสันต์วันเกิด ท่านนายกเทศมนตรี นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งปวง...อ่านเพิ่มเติม 

 

114581
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
485
352
3167
105922
2173
25395
114581

Your IP: 54.196.224.166
Server Time: 2015-09-05 21:11:03

ส่งหนังสือผ่านระบบ e-office

ชื่อผู้ใช้ : Admin

รหัสผ่าน : Admin

 

 

                             1.ประกาศเทศบาลเมืองบัวขาว เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานให้ ดำรงตำแหน่งบริหารเทศบาล

2. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล "เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล"

3. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล "เรื่อง รับสมัครคัดลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองบัวขาว"

 

 ประกาศสอบราคา  

                   1.ประกาศสอบราคา ซื้อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบัวขาว 

                      2. ประกาศสอบราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบัวขาว ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา  2558

                  3. ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายศาลาแดง ซอย 4 หมู่ที่ 15

                       4. ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายเทศบาล 2 ซอย 2 หมู่ที่ 13

                         5. ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV)พร้อมติดตั้ง

                   6. ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลเมืองบัวขาว

                             7. ประกาศเทศบาลเมืองบัวขาว เรื่อง ประมูลซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย ระบบ UHF-  FM ด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์

8. ประกาศเทศบาลเมืองบัวขาว เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดจอ LED พร้อมติดตั้ง

9. ประกาศสอบราคาเรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวีธี Pavement In - Place RecycLing สายอุดมศิริ ซอย 5 หมู่ที่ 12

10. ประกาศเทศบาลเมืองบัวขาว เรื่อง สอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนสายรอบอ่างเลิงซิว หมู่ที่ 1, 13

11. ประกาศเทศบาลเมืองบัวขาว เรื่อง จัดซื้อรถดูดโคลนล้างท่อระบายน้ำ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวีธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

12. ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพรรมแดน หมู่ที่ 16 

13. ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายขัวขาว-เขาวง ซอยข้างโรงเรียนบัวขาว หมู่ 12 

14. ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลาแดง หมู่13 หมู่15

15. ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายรอบหนองสิมและช่วงทางเชื่อมถนน กุศลนารายณ์และถนนบัวขาว-โพนทอง หมู่ 2

16. ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอลกรีตสายศาลาแดง ซอย 5 หมู่ 15

17. ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหนองหูลิง-กกตาลหมู่ 13

18. ประกาศสอบราคาโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายกุศลนารายณ์

19. ประกาศสอบราคาโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพร้อมพันธ์ หมู่ที่ 13

 

สรุปผลการประมาณราคากลาง                          

                         1. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาแดง(เชื่อมระหว่างม.15และม.3) 

                                 2. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนพร้อมพันธ์ ม.13                                              

                                 3. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ชนิด LED พร้อมติดตั้ง                                                  

                                 4. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ ระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF - FM                              

                                5. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ ผลการจัดซื้อรถดูดโคลนล้างท่อระบายน้ำ

                               6. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนสายอุดมศิริ ซ.5 

                         7. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ 

                         8. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ จัดซื้อรถดูดโคลนล้างท่อระบายน้ำ 

                         9. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้างโครงการ ซ่อมถนนสายหนองหูลิงบนเชื่อมกุศลนารายณ์ 

                        10. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ ซ่อมสร้างถนนรอบอ่างเลิงซิว ม.13

                        11. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ หนองหูลิง - กกตาล 

                        12. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์สายบัวขาว-เขาว

                        13. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์สายพรมแดนม.16

                        14. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์สายศาลาแดงเชื่อม ม.15,ม.3

                       15. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์สายศาลาแดงซ.5

                       16. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ ประกาศผลการจัดซื้อ ฝายน้ำล้น ลำห้วยค้อ  2ม. 1 

                       17. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ ฝายน้ำล้นลำห้วยบง

                       18. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ เสริมผิวแอสฟัสท์สายกุศลนารายณ์

                       19. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ เสริมผิวแอสฟัสท์สายพร้อมพันธ์

20. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพรรมแดน หมู่ที่ 16 

21. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายขัวขาว-เขาวง ซอยข้างโรงเรียนบัวขาว หมู่ 12

22. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลาแดง หมู่13 หมู่15

 23. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายรอบหนองสิมและช่วงทางเชื่อมถนนกุศลนารายณ์และถนนบัวขาว-โพนทอง หมู่ 2

 24. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอลกรีตสายศาลาแดง ซอย 5 หมู่ 15

 25. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหนองหูลิง-กกตาลหมู่ 13

 26. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายกุศลนารายณ์

 27. สรุปผลการประมาณราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพร้อมพันธ์ หมู่ที่ 13

Scroll to top