This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

043-851506

สำนักงานเทศบาลเมืองบัวขาว

เกาะกลางอ่างเลิงซิว

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี บุญบั้งไฟ เทศบาลเมืองบัวขาว ปลอดเหล้า ประจำปี 2559

วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559

         ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี บุญบั้งไฟ เทศบาลเมืองบัวขาว ปลอดเหล้า ประจำปี 2559 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ณ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...อ่านเพิ่มเติม 

 

272248
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
388
884
3808
262028
17660
15529
272248

Your IP: 54.81.129.79
Server Time: 2016-05-27 17:18:13

ส่งหนังสือผ่านระบบ e-office

ชื่อผู้ใช้ : Admin

รหัสผ่าน : Admin

 

                             1.ประกาศเทศบาลเมืองบัวขาว เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานให้ ดำรงตำแหน่งบริหารเทศบาล

2. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล "เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล"

3. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล "เรื่อง รับสมัครคัดลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองบัวขาว"

 

                    งบแสดงฐานะทางการเงิน 

                             1.งบแสดงฐานะทางการเงิน

                    แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

                   1. แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองบัวขาว 

 

 ประกาศสอบราคา               

      1.ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกส์คอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบัวขาว-นามน  5 (ข้างขนส่ง) หมู่ที่ 13

      2.ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกส์คอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายศาลาแดง ซอย 9 เชื่อมศาลาแดง 11 (บัวขาว-เหล่าใหญ่ 3) หมู่ที่ 15

      3.ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียฝั่งทิศตะวันออก(หลังวัดสามัคคีธรรม) หมู่ที่ 12

      4ประกาศยกเลิก (CCTV)

     5. ประกาศสอบราคจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง

                    6. รายละเอียดคุณลักษณะกล้องวงจรปิด (CCTV) 

                    7. แบบประมาณราคากล้องวงจรปิด(CCTV) 

                    8.ประกาศสอบราคาเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 7 รายการ 

                   9.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง    

                    10.ประมานราคาก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ถนนอุดมศิริ ซอย 5 หมู่ที่ 12

                11.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 12

                    12.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)

                    13.ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 12

                    14. ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอง หมู่ที่ 12

                    15. ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)

                    16. ตารางแสดงวงเงินและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                 

                            

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง              

            1. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบัวขาว หมู่ที่ 9             

                         2. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาแดง(เชื่อมระหว่างม.15และม.3) 

                                 3. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนพร้อมพันธ์ ม.13                                              

                                 4. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ชนิด LED พร้อมติดตั้ง                                                  

                                 5. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ ระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF - FM                              

                                 6. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ ผลการจัดซื้อรถดูดโคลนล้างท่อระบายน้ำ

                                7. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนสายอุดมศิริ ซ.5 

                      

              งบประมาณรายจ่ายประจำปี

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี

                 

              แผนการจัดหาพัสดุ

                        1. แผนการจัดหาพัสดุ

 

 

Scroll to top