This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

043-851506

สำนักงานเทศบาลเมืองบัวขาว

เกาะกลางอ่างเลิงซิว

พิธีวางศิลาฤกษ์และตอกไม้มงคลตั้งหลักปักฐาน

โครงการก่อสร้างหลวงพ่อพระใหญ่ ณ วัดสามัคคีธรรม

         วันจันทร์ ที่11 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. พิธีวางศิลาฤกษ์และตอกไม้มงคลตั้งหลักปักฐานโครงการก่อสร้างหลวงพ่อพระใหญ่ วัดสามัคคีธรรม ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ (องค์พระมีขนาดสูง19เมตร ตั้งอยู่บนฐานอาคารสูง2ชั้น)  ...อ่านเพิ่มเติม 

 

214572
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
218
547
1095
207973
6294
18657
214572

Your IP: 54.196.244.245
Server Time: 2016-02-09 08:08:49

ส่งหนังสือผ่านระบบ e-office

ชื่อผู้ใช้ : Admin

รหัสผ่าน : Admin

 

                             1.ประกาศเทศบาลเมืองบัวขาว เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานให้ ดำรงตำแหน่งบริหารเทศบาล

2. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล "เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล"

3. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล "เรื่อง รับสมัครคัดลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองบัวขาว"

 

                    แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

                   1. แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองบัวขาว 

 

 ประกาศสอบราคา                

                 1. ประกาศสอบราคาเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 7 รายการ

                 2ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

                 3.สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนอุดมศิริ ซอย 5 หมู่ที่ 12 

                 4.ประมานราคาก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ถนนอุดมศิริ ซอย 5 หมู่ที่ 12

                 5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 12

                     6.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)

                     7.ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 12

                     8. ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอง หมู่ที่ 12

                     9. ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)

                     10. ตารางแสดงวงเงินและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                  11.ประกาศสอบราคา ซื้อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบัวขาว 

                    12. ประกาศสอบราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบัวขาว ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา  2558

                13. ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายศาลาแดง ซอย 4 หมู่ที่ 15

                    14. ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายเทศบาล 2 ซอย 2 หมู่ที่ 13

                13. ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลเมืองบัวขาว

                            

สรุปผลการประมาณราคากลาง              

            1. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบัวขาว หมู่ที่ 9             

                         2. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาแดง(เชื่อมระหว่างม.15และม.3) 

                                 3. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนพร้อมพันธ์ ม.13                                              

                                 4. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ชนิด LED พร้อมติดตั้ง                                                  

                                 5. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ ระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF - FM                              

                                 6. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ ผลการจัดซื้อรถดูดโคลนล้างท่อระบายน้ำ

                                7. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนสายอุดมศิริ ซ.5 

                      

               รายงานผลเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ/จัดจ้าง

1. สรุปเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

Scroll to top