This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

043-851506

สำนักงานเทศบาลเมืองบัวขาว

เกาะกลางอ่างเลิงซิว

นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาว มอบสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ สมาชิกที่มีอายุ 90 ปี ขึ้นไป

           เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาว มอบสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ สมาชิกที่มีอายุ 90 ปี ขึ้นไป ซึ่งในปัจจุบันมีผู้มีอายุ 90 ปี จำนวน 14 ราย ในเขตเทศบาลเมืองบัวขาว...อ่านเพิ่มเติม 

 

168894
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
197
658
197
165245
16142
22273
168894

Your IP: 54.159.37.9
Server Time: 2015-11-29 13:55:23

ส่งหนังสือผ่านระบบ e-office

ชื่อผู้ใช้ : Admin

รหัสผ่าน : Admin

 

 

 

 

 

 

 

                             1.ประกาศเทศบาลเมืองบัวขาว เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานให้ ดำรงตำแหน่งบริหารเทศบาล

2. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล "เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล"

3. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล "เรื่อง รับสมัครคัดลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองบัวขาว"

 

                    แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

                   1. แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองบัวขาว 

 

 ประกาศสอบราคา  

                 

                     1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 12

                     2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)

                     3.ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 12

                     4. ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอง หมู่ที่ 12

                     5. ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)

                     6. ตารางแสดงวงเงินและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                  7.ประกาศสอบราคา ซื้อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบัวขาว 

                     8. ประกาศสอบราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบัวขาว ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา  2558

                 9. ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายศาลาแดง ซอย 4 หมู่ที่ 15

                     10. ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายเทศบาล 2 ซอย 2 หมู่ที่ 13

                 11. ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลเมืองบัวขาว

                            

 

สรุปผลการประมาณราคากลาง                          

                         1. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาแดง(เชื่อมระหว่างม.15และม.3) 

                                 2. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนพร้อมพันธ์ ม.13                                              

                                 3. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ชนิด LED พร้อมติดตั้ง                                                  

                                 4. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ ระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF - FM                              

                                5. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ ผลการจัดซื้อรถดูดโคลนล้างท่อระบายน้ำ

                               6. สรุปผลการ จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนสายอุดมศิริ ซ.5 

                      

รายงานผลเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ/จัดจ้าง

1. สรุปเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

Scroll to top